Pustaka Isa

Pustaka Pribadi Isa Mujahid Islam

Khalifah Rasyidah

Khalifah Rasyidah atau Khulafaur-Rasyidin adalah kekhalifahan yang berlangsung setelah wafatnya Rasulullah saw. Arti dari Khalifah Rasyidah adalah kekhalifahan yang benar, kekhalifahan yang diberi bimbingan oleh Allah, kekhalifahan yang mengikuti syariat Islam.

Para Khalifah Rasyidah

Empat khalifah setelah kewafatan Rasulullah saw yaitu:

  1. Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.

  2. ‘Umar bin Khottob r.a.

  3. ‘Utsman bin Affan r.a.

  4. Ali bin Abi Thalib r.a.

Perintah Taat kepada Khalifah Rasyidah

Rasulullah saw sebelum kewafatannya memberikan wasiyat atau nasihat, yang diriwayatkan Abu Dawud,

Hendaklah kalian berpegang dengan sunahku, sunah para khalifah Mahdiyyiin (khalifah yang mendapatkan petunjuk) Roosyidiin (khalifah yang lurus), berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru (dalam urusan agama), sebab setiap perkara yang baru adalah bid’ah dan setaip bid’ah adalah sesat. [1]

Para Khalifah Rasyidah Dijamin Masuk Surga

Keempat khalifah Rasyidah diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa mereka dijamin masuk Surga. Mereka ada diantara sepuluh orang yang dijamin masuk Surga. [2]

Nubuwwatan Rasulullah saw

Ada dua Nubuwatan yang tercatat tentang Khalifah setelah Rasulullah saw:

Sabda Hadhrat Khalifatul Masih V atba tentang Khalifah Rasyidah

Ketika membahas hadits tentang khilaafatan ‘alaa minhaajin-nubuwwah yang diriwayatkan oleh Hadhrat Huzaifa ra. [5], Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) menyampaikan,

Jadi jelas dalam hadis ini, pertama Rasulullah s.a.w. berbicara tentang kenabian beliau sendiri, kemudian beliau berbicara tentang tegaknya Khilafat Rasyidah, yang akan bergerak maju mengikuti garis keRasulullahan, dan dunia melihat dan menyaksikan bagaimana empat khalifah pertama, yang disebut sebagai Khilafat Rasyidah, tidak memiliki kaitan dengan kerajaan duniawi dan kemegahan seta kemuliaannya. Mereka bekerja hanya dengan satu tujuan dalam pikiran, untuk membuat Allah ridha, dan terus memperhatikan hal ini ketika mereka menjalankan tanggungjawab Khilafat. [6]

Catatan Kaki